Västerviks Storbands styrelse
                                                    
Ordförande:                        Bruno Blomberg 
Sekreterare:
                        Leif Hedman  
Kassör:                                Anders Nilsson
Övriga ledamöter:   
        Peter Andersson
                                                 Jonas Ålstam
                                                 Nils-Inge Andersson
                                                 Ingrid Lindebratt

Boka Västerviks Storband för konsert eller för dansspelning.

Kontaktpersoner är:

Peter Andersson                        070 560 92 06
Bruno Blomberg                        070 531 24 89